¸     

Sistemske ... Produktne ... Industrijske ... Servisne

Ponudbo podjetja Armstrong-Kobilšek v grobem delimo na sistemske, produktne, servisne in industrijske rešitve.

Sistemske rešitve zajemajo celo vrsto produktov v povezavi z vodno paro, vročo vodo in zrakom. Velja pa enotna pravilo: pravilno delovanje sistema je povezano z ustreznimi dizajnom celotnega sistema ter ustrezno namestvijo posameznih produktov.

Produktne rešitve vsebujejo ustrezne rešitve kamor sodi cela vrsta produktov kot so oprema za sledenje, testiranje in preverjanje pare, oprema za kondezacijo, grelci vode itd.

Servisne rešitve zajemajo tako projektiranje, svetovanje, izvajanje meritev v povezavi z gospodarno porabo energije. Glavni namen pa je znižanje stroškov obratovanja, zagotavljanje stabilnega sistema, znižati čas nedelovanja itd.

Industrijske rešitve delimo glede na panoge kot so: prehrambena industrija, proizvodnjo električne energije, kemično industrijo ter institucije ( hoteli, šole, univerze ).